Krajina pro život, život pro krajinu

Od roku 1996 se zabýváme i zemědělskou výrobou, a to na úpatí Novohradských hor. Cílem však není výhradně maximalizace zisku, ale hospodaření v souladu s přírodou a náprava škod způsobených zemědělskými úpravami v 70. letech. Nová tvář krajiny musí být přátelská ke všem jejím obyvatelům i návštěvníkům.


Domů Back To Top